W sprawie:
przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2018-05-16

Numer uchwały:
XLIII.301.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 16 maja 2018 r.