W sprawie:
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Data uchwały:
2018-05-16

Numer uchwały:
XLIII.299.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego