W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na 2018 r.

Data uchwały:
2018-05-16

Numer uchwały:
XLIII.298.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 16 maja 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego