W sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.

Data uchwały:
2018-04-12

Numer uchwały:
XLII.294.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 12 kwietnia 2018 r.