W sprawie:
w sprawie obwodów głosowania

Data uchwały:
2018-04-12

Numer uchwały:
XLII.289.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 12 kwietnia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj.-Pom.