W sprawie:
2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018.

Data uchwały:
2018-04-12

Numer uchwały:
XLII.288.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniema 12 kwietnia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj.-Pom.