W sprawie:
w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baruchowo na lata 2018 – 2032

Data uchwały:
2018-03-15

Numer uchwały:
XLI.287.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 15 marca 2018 r.