W sprawie:
funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019

Data uchwały:
2018-03-15

Numer uchwały:
XLI.286.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 15 marca 2018 r.