W sprawie:
okręgów wyborczych

Data uchwały:
2018-03-15

Numer uchwały:
XLI.283.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 15 marca 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego