W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018

Data uchwały:
2018-03-15

Numer uchwały:
XLI.280.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 15 marca 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj. - Pom.