W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2018-2028

Data uchwały:
2018-01-23

Numer uchwały:
XL.274.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 23 stycznia 2018 r.