Baruchowo dnia: 2018-01-17

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.01.2018.KG                                                                                                   

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem w roku 2018

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 16/01/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 100 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

ELL-BET Sp. j.  E. Leczkowska L. Czyżewski

ul. Toruńska 35A

87-162 Lubicz (Młyniec Pierwszy)

173 061.00 zł

1 dzień roboczy

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

2

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Komunalna 8

87-800 Włocławek

163 487.91 zł

1 dzień roboczy

84 miesiące

zgodnie z projektem umowy

3

FRANCE-GOST Sp. z o.o.

ul. Kutnowska 102

09-500 Gostynin

186 947.70 zł

1 dzień roboczy

48 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

 

 

 

Zamawiający