Baruchowo dnia: 2018-01-09

Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: ZGK.06.2017                                                                                                              

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb ZGKiMR Sp. z o.o. w Baruchowie

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 03/01/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 490 000.00 zł brutto.

 

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Obowiązujący upust

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

OLKOP Sp. z o.o.

Frydrychowo 54

87-410 Kowalewo Pomorskie

510 696.00 zł

0,21 zł

zgodnie z projektem umowy

zgodnie z projektem umowy

zgodnie z projektem umowy

2

PETROMAN PALIWA Sp. z o.o.

Lubraniec Parcele 55

87-890 Lubraniec

514 800.00 zł

0,17 zł

zgodnie z projektem umowy

zgodnie z projektem umowy

zgodnie z projektem umowy

3

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "MARES" Sp. z o.o.

ul. Zielna 47

87-800 Włocławek

519 600.00 zł

0,14 zł

zgodnie z projektem umowy

zgodnie z projektem umowy

zgodnie z projektem umowy

 

 

Zamawiający