W sprawie:
określenia zasad i trybu nadawania tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Baruchowo" i "Zasłużony dla Gminy Baruchowo"

Data uchwały:
2017-12-20

Numer uchwały:
XXXIX.271.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego