W sprawie:
uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018

Data uchwały:
2017-12-20

Numer uchwały:
XXXIX.266.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2018 r.