W sprawie:
ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2018-2028

Data uchwały:
2017-12-20

Numer uchwały:
XXXIX.265.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2018 r.