W sprawie:
uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018

Data uchwały:
2017-12-20

Numer uchwały:
XXXIX.264.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj.-Pom.