Baruchowo dnia: 2017-12-12

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

 

Znak sprawy: IBR.271.15.2017.KG/10                                                                                           

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Baruchowo w roku 2018

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12/12/2017 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto:

Zadanie nr 1 – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Goreń Duży od km 0+000 do km 0+470

80.000,00

Zadanie nr 2 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski od km 0+000 do km 0+700

140.000,00

Zadanie nr 3 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłotno od km 0+000 do km 1+248

230.000,00

Zadanie nr 4 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłotno od km 0+000 do km 0+330

60.000,00

 

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nr zadania

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

4

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

101 171.31 zł

od dnia podpisania umowy do 31.05.2018 r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

1

3

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

393 640.25 zł

od dnia podpisania umowy do 31.05.2018 r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

1

1

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

164 112.14 zł

od dnia podpisania umowy do 31.05.2018 r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

1

2

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

229 472.12 zł

od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

2

4

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10

87-800 Włocławek

90 057.91 zł

od dnia podpisania umowy do 31.05.2018 r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

2

3

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10

87-800 Włocławek

341 234.20 zł

od dnia podpisania umowy do 31.05.2018 r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

2

2

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10

87-800 Włocławek

212 413.18 zł

od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

2

1

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10

87-800 Włocławek

138 193.19 zł

od dnia podpisania umowy do 31.05.2018 r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

 

 

 

Zamawiający