W sprawie:
nadania statutu Szkole Podstawowej im. Marii Kretkowskiej w Baruchowie

Data uchwały:
2017-11-29

Numer uchwały:
XXXVIII.256.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 r.