PROJEKTY UCHWAŁ NA OBRADY XXXVII SESJI RADY GMINY BARUCHOWO

 DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

 

1.       Projekt uchwały Nr XXXVII.251.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017.

2.       Projekt uchwały Nr XXXVII.252.2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Baruchowo w sezonie zimowym 2017/2018, powierzonych przez Powiat Włocławski.

                 

3.       Projekt uchwały Nr XXXVII.253.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie podziału na obwody głosowania.