W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na obwody głosowania

Data uchwały:
2017-10-19

Numer uchwały:
XXXVII.253.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 19 października 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego