Projekty uchwał obrad XXXVI sesji Rady Gminy Baruchowo

 dnia 26 września 2017 r.

 

1.       Projekt uchwały nr XXXVI.245.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017.

2.       Projekt uchwały nr XXXVI.246.2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Baruchowo.

3.       Projekt uchwały nr XXXVI.247.2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Baruchowo.

 

4.       Projekt uchwały nr XXXVI.248.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 236/67, 236/69 i 244/8, położonych w obrębie Baruchowo, jednostka ewidencyjna Baruchowo.

 

5.       Projekt uchwały nr XXXVI.249.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.