W sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie dwóch nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Goreń Duży, gm. Baruchowo

Data uchwały:
2017-07-21

Numer uchwały:
XXXIV.239.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 21 lipca 2017 r.