W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 236/67, 236/69 i 244/8, położonej w obrębie Baruchowo, jednostka ewidencyjna Baruchowo

Data uchwały:
2017-07-21

Numer uchwały:
XXXIV.238.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 21 lipca 2017 r.