W sprawie:
udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy budowie drogi pożarowej za budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Kurowie

Data uchwały:
2017-07-21

Numer uchwały:
XXXIV.234.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 21 lipca 2017 r.