W sprawie:
określenia wysokości opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Samorządowym prowadzonym przez Gminę Baruchowo


Data uchwały:
2017-06-16

Numer uchwały:
XXXIII.232.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.