W sprawie:
utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baruchowie

Data uchwały:
2017-06-16

Numer uchwały:
XXXIII.231.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.