W sprawie:
udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu ciągu pieszego przy drodze powiatowej

Data uchwały:
2017-06-16

Numer uchwały:
XXXIII.229.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 16 czerwca 2017 r.