Projekty uchwał na obrady XXXIII sesji Rady Gminy Baruchowo dnia 16 czerwca 2017 r.:

 

1.     Projekt uchwały nr XXXIII.228.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017.

2.     Projekt uchwały nr XXXIII.229.2017 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonywaniu remontu ciągu pieszego przy drodze powiatowej.

3.     Projekt uchwały nr XXXIII.230.2017 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Baruchowie.

4.     Projekt uchwały nr XXXIII.231.2017 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baruchowie.

5.     Projekt uchwały nr XXXIII.232.2017 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym, prowadzonym przez Gminę Baruchowo.