W sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.

Data uchwały:
2017-05-22

Numer uchwały:
XXXII.224.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 22 maja 2017 r.