W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017

Data uchwały:
2017-04-28

Numer uchwały:
XXXI.223.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 28 kwietnia 2017 r.