W sprawie:
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Baruchowo

Data uchwały:
2017-04-28

Numer uchwały:
XXXI.222.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 czerwca 2017 r.