Baruchowo dnia: 2017-04-28

Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: ZGK.03.2017                                                                                                          

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka, przystosowanego do zbierania i transportu odpadów komunalnych stałych oraz do mycia i dezynfekcji pojemników odbyło się w dniu 28/04/2017 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 800 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Parametry techniczne

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

EKOCEL Sp. z o.o.

ul. Nowa 8

Rekowo Górne

84-123 Płochowo

1.010.445,00 zł

4 tygodnie

40 punktów

24 miesiące

zgodnie z projektem umowy

2

STAL Sp. z o.o.

ul. Pomiechowska 49/12

04-694 Warszawa

934.185,00 zł

5 tygodni

48 punktów

24 miesiące

zgodnie z projektem umowy

 

 

Zamawiający

 

Marcin Majewski