Projekty uchwał na obrady XXXI sesji Rady Gminy Baruchowo dnia 28 kwietnia 2017 r.

1.     Projekt uchwały nr XXXI.220.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016.

2.     Projekt uchwały nr XXXI.221.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2017-2027.

3.     Projekt uchwały nr XXIX.222.2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Baruchowo.