Projekty uchwał na obrady XXX sesji Rady Gminy Baruchowo dnia 11 kwietnia 2017 r.

 

1.     Uchwała Nr XXX.218.2017 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przedłużającego się terminu realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 relacji Brześć Kujawski – Kowal – Gostynin na odcinku od km 19+130 do km 34+025.

2.     Uchwała Nr XXX.219.2017 w sprawie rozszerzenia zakresu realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 relacji Brześć Kujawski – Kowal -Gostynin na odcinku od km 19+130 do km 34+025.