W sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntów pod drogę gminną w obrębie ewidencyjnym Boża Wola, jednostka ewidencyjna Baruchowo.

Data uchwały:
2017-03-24

Numer uchwały:
XXIX.217.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 24 marca 2017 r.