W sprawie:
funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018

Data uchwały:
2017-03-24

Numer uchwały:
XXIX.211.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 24 marca 2017 r.