Baruchowo dnia: 2017-01-31

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.02.2017.KG/10                                                                                        

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Baruchowie odbyło się w dniu 31/01/2017 o godz. 10:30. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1.100.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe MONIMAR Marcin Kucharuk

ul. Wiązowa 5

87-800 Włocławek

1 424 202,70 zł

do 31.07.2017r.

120 miesiące

zgodnie z zapisami projektu umowy

2

Zakład Remontowo - Budowlany Jan Cezary Błaszczyk

ul. Planty 61

87-800 Włocławek

1 302 488,45 zł

do 31.07.2017r.

120 miesiące

zgodnie z zapisami projektu umowy

3

GLOBAL  SYSTEMS  Marcin Balcerzak

ul. Żeromskiego 27

09-500 Gostynin

1 380 000,00 zł

do 31.07.2016r.

120 miesiące

zgodnie z zapisami projektu umowy

4

Zakład ogólnobudowlany HATTERM Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 57

87-700 Aleksandrów Kujawski

1 848 595,77 zł

do 31.07.2017r.

90 miesiące

zgodnie z zapisami projektu umowy

5

AM-FOR  Arkadiusz Fortuna Firma Budowlana

ul. Plac Kolanowszczyzna 16/55

87-800 Włocławek

1 606 608,26 zł

do 31.07.2017r.

84 miesiące

zgodnie z zapisami projektu umowy

6

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych

BUDROX Sp. z o. o.

ul. Płocka 44A

09-500 Gostynin

1 372 827,60 zł

do 31.07.2017r.

84 miesiące

zgodnie z zapisami projektu umowy

7

EWPROM Inżynieria Inwestycje Środowisko

ul. Królewiecka 40a/5

87-800 Włocławek

1 468 932,84 zł

do 31.07.2017r.

120 miesiące

zgodnie z zapisami projektu umowy

8

"Zakład Blacharski Lesław Wiliński" Mariusz Wiliński

ul. Żelazne Wody 50A

87-800 Włocławek

1 200 784,77 zł

do 31.07.2017r.

84 miesiące

zgodnie z zapisami projektu umowy

9

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech

ul. Dębowa 37

09-400 Płock

1 286 429,82 zł

do 31.07.2017r.

120 miesiące

zgodnie z zapisami projektu umowy

10

MBI Spółka z o.o.

ul. Wojskowa 11

87-800 Włocławek

1 494 327,00 zł

do 31.07.2017r.

120 miesiące

zgodnie z zapisami projektu umowy

11

Konsorcjum firm (lider: MABO Małgorzata Bober)

ul. Płocka 14c

09-200 Sierpc

1 622 729,47 zł

do 31.07.2017r.

120 miesiące

zgodnie z zapisami projektu umowy

12

EURODOM Jarosław Dąbkowski

Tłuchówek 44

87-650 Tłuchowo

1 428 000,00 zł

do 31.07.2017r.

120 miesiące

zgodnie z zapisami projektu umowy

 

 

Zamawiający