Baruchowo dnia: 2017-01-23

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.01.2017.KG                                                                                              

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo odbyło się w dniu 17/01/2017 o godz. 10:30. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 30 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

SKAR CENRTUM Sp. z o.o.

ul. Panoramiczna 5/19

25-503 Kielce

39 179.43 zł

31.05.2017r.

24 miesiące

zgodnie z zapisami projektu umowy

2

Paweł Smoczyk Architekt

ul. Forteczna 12

61-362 Poznań

131 259.45 zł

31.05.2017r.

24 miesiące

zgodnie z zapisami projektu umowy

3

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Usługowe INŻYNIERIA PRO-EKO Sp. z o.o.

ul. Strażacka 37

43-382 Bielsko-Biała

44 157.00 zł

31.05.2017r.

24 miesiące

zgodnie z zapisami projektu umowy

4

X-BUD Piotr Bielecki

ul. Dekerta 22

87-100 Toruń

43 050.00 zł

31.05.2017r.

24 miesiące

zgodnie z zapisami projektu umowy

5

ROT Recykling, Odpady, Technologie S.C. K.Tyrała, E.Hulek

ul. Brzozowa 22/1

44-100 Gliwice

31 180.50 zł

31.05.2017r.

24 miesiące

zgodnie z zapisami projektu umowy

6

AK NOVA Sp. z o.o.

ul. Mrągowska 3

60-161 Poznań

109 962.00 zł

31.05.2017r.

24 miesiące

zgodnie z zapisami projektu umowy

 

 

Zamawiający