Baruchowo dnia: 2017-01-05

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.25.2016.KG                                                                                              

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na: Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem w roku 2017 odbyło się w dniu 05/01/2017 o godz. 09:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 85 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Komunalna 8

87-800 Włocławek

164.426,40 zł

3 dni

36 miesięcy

30 dni

2

FRANCE-GOST Sp. z o.o.

ul. Kutnowska 102

09-500 Gostynin

170.816,25 zł

1 dni

60 miesięcy

30 dni

 

 

Zamawiający