W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty

Data uchwały:
2016-12-21

Numer uchwały:
XXVII.200.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj.-Pom.