W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016

Data uchwały:
2016-11-25

Numer uchwały:
XXV.191.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 25 listopada 2016 r.