W sprawie:
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości, stanowiących własność Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2016-11-25

Numer uchwały:
XXV.190.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 25 listopada 2016 r.