W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
Na


Data uchwały:
2016-11-25

Numer uchwały:
XXV.189.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 25 listopada 2016 r. i podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.