W sprawie:
uchwalenia programu współpracy gminy Baruchowo w 2017 r.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data uchwały:
2016-11-25

Numer uchwały:
XXV.188.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 25 listopada 2016 r.