W sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Data uchwały:
2016-10-14

Numer uchwały:
XXIV.177.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 14 października 2016 r.