OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 82, fax (54)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Termomodernizacja budynku komunalnego w  miejscowości Zakrzewo Parcele

Wybrano ofertę:

dla zadania: Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Zakrzewo Parcele

GLOBAL  SYSTEMS  Marcin Balcerzak

ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin

Cena oferty - 419 924.18 zł

Uzasadnienie wyboru: Wybrano Wykonawcę którego oferta spełnia wszystkie warunki określone zapisami SIWZ, a ponadto uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami przedstawionymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Termin wykonania

 

 

Razem

1

GLOBAL  SYSTEMS  Marcin Balcerzak

ul. Żeromskiego 27

09-500 Gostynin

(4)

  90,00

  10,00

 

 

  100,00

1

Z.P.U.H. BUDPAL Paweł Rusicki

ul. Wiosenna 3

87-800 Włocławek

(3)

  85,28

  0,00

 

 

  85,28

1

Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe BUDMONT

ul. Miodowa 8

87-800 Włocławek

(2)

  79,71

    0,00

 

 

  79,71

1

Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD

ul. Al. Jachowicza 2

09-400 Płock

(1)

  72,95

  0,00

 

 

  72,95

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

  

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2016-08-19