Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.14.2016.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2016-06-27

 

 

        Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probostwo od km 0+000 do km 1+216 odbyło się w dniu 27/06/2016 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 220 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Kobylarnia 8

86-061 Brzoza

279 582.30 zł

60 miesięcy

2

Skanska S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Bydgoszczy

ul. Towarowa 36

85-746 Bydgoszcz

286 255.69 zł

84 miesiące

3

Nowe Konsorcjum (lider: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś)

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

292 886.00 zł

84 miesiące

4

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10

87-800 Włocławek

290 590.70 zł

84 miesiące

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 13

99-300 Kutno

279 966.51 zł

60 miesięcy

 

Zamawiający

Zastępca Wójta

                                                                                                               Krzysztof Grudziński