W sprawie:
przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2016-06-24

Numer uchwały:
XXI.163.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 24 czerwca 2016 r.