W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016

Data uchwały:
2016-06-24

Numer uchwały:
XXI.157.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 24 czerwca 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego